iso 9001

Kalite yönetim sistemlerinin oluşması esnasında gerçekleştirilmesi gereli olan hususların belgelendirme ve tanımlama denetimine tabi olan standarda verilen belgeye iso 9001 denilmektedir. Kısaca kalite yönetim standardı olan iso 9001 8 farklı kalite prensibine dayanıyor. Avrupa topluluğu ülkeleri ve birçok dünya ülkesinde belgelendirme modeli olarak iso 9001 kullanılmaktadır. Dilerseniz şimdi 8 farklı kalite standardından oluşan iso 9001 kalite standartları hakkında detaylı bilgilendirme yapalım.

iso 9001 kalite standartları :

1 – Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri : Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.

2 – Proses Yaklaşımı : Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.

3 – Kişilerin Katılımı : Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.

4 – Sürekli İyileştirme : Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, iso 9001 kalite standartlarına göre kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.

5 – Yönetimde Sistem Yaklaşımı : Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.

6 – Liderlik : Liderler, iso 9001 kalite standartlarına göre kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.

7 – Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım : Etkin kararlar, iso 9001 kalite standartları çerçevesinde verilerin analizine ve bilgiye dayanmaktadır. Bu nedenle, karar vermede gerçekçi yaklaşım son derece önemlidir.

8 – Müşteri Odaklılık : Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.

Yukarıda madde madde iso 9001 kalite standartları hakkında detaylı bilgilendirme yaptık. Yukarıdaki maddelerden de görüleceği üzere, iso 9001 son derece kapsamlı kalite standartlarına sahip. Kalite yönetim standardı olan iso 9001 hakkında çok daha detaylı bilgi edinmek ve iso 9001 belgesi almak için http://www.iso9001belgesi.web.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s